تور شیراز

شیراز

یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است، نام شیراز در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، تحت نام‌های مختلفی نظیر «تیرازیس»، «شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده‌است.

ادامه مطلب

عمارت شاپوری شیراز

باغ و عمارت شاپوری از بناهای قدیمی شهر شیراز محسوب می‌شود که در محله قدیمی انوری واقع شده‌است.

ادامه مطلب